QUAN TRẮC ĐỒNG TỬ
GIỚI THIỆU CHỈ SỐ

Các chỉ số đo được sau khi Quan Trắc:

Bằng cách sử dụng máy đo công nghệ cao và Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào các trò chơi trong môi trường Thực Tế Ảo. Khách hàng sau khi đeo thiết bị vào, chơi một số trò chơi được thiết kế đặc biệt thì Trí Tuệ Nhân Tạo sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu và phân tích các chỉ số tính cách gửi về Trung Tâm Dữ Liệu. Trung Tâm Dữ Liệu sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và xuất bản kết quả báo cáo gửi về cho khách hàng.

  1. Các chỉ...

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC