DỊCH VỤ > TEST CÂN BẰNG TÂM TRÍ (ONLINE)

...

TEST CÂN BẰNG TÂM TRÍ (Online)

Đây là hình thức Test Cân Bằng Tâm Trí online tại nhà bằng hình thức phỏng vấn với chuyên gia giúp xác định các chỉ số cảm xúc, tính cách, tư duy, vận động (Phiên bản online này chỉ áp dụng đến 31/12/2021)

Quy trình (theo hình thức phỏng vấn online):
Bước 1: Khách hàng đặt lịch và thanh toán qua website Quan Trắc Đồng Tử
Bước 2: Nhân viên của Unived Group xác nhận lịch hẹn qua điện thoại và email
Bước 3: Đến ngày giờ đã hẹn, khách hàng truy cập vào link đã được cung cấp qua email để vào phòng Test Online
Bước 4: Tiến hành test và được tư vấn tổng quan tại chỗ
Bước 5: Sau 3 ngày làm việc, khách hàng nhận Bảng Kết Quả chi tiết trên hệ thống website (bản mềm) bao gồm cả các video tư vấn phát triển, và Bảng Kết Quả Quan Trắc bằng bản cứng gửi theo đường bưu điện.
Chi Phí: 1,200,000