DỊCH VỤ > CỐ VẤN TÂM LINH

...

CỐ VẤN TÂM LINH

"Ta là ai?" là nơi cung cấp cho bạn những phương tiện, giải pháp tìm hiểu về con người của mình dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Bao gồm cả huyền học, triết học, tôn giáo, chiêm tinh,... những bộ môn từ xa xưa hay được xây dựng dựa trên khoa học.

Chúng tôi cho rằng không có ranh giới giữa khoa học, tâm linh hay tâm lý. Tất cả chỉ là những góc nhìn giúp con người vững tâm hơn, hiểu hơn, dành tình yêu thương nhiều hơn cho những người xung quanh và chính bản thân mình.

Đến đây bạn sẽ không gặp những "thầy bói", "pháp sư", "người dẫn đường" hay "thần thánh" phương nào. Thông qua những bộ môn huyền học, chiêm tinh, tâm lý học mà tiền nhân để lại, các chuyên viên sẽ giúp bạn gặp được chính mình.

Chào mừng về nhà!

Để bắt đầu chọn lựa những Chuyên Viên, hình thức phù hợp với mong muốn của mình, vui lòng truy cập link dưới đây:
http://ldp.page/covantamlinh
Chi Phí: 0